“Belirlenen Seçim Tarihi Ülkedeki Tüm Sektör ve Kesimleri Olumsuz Etkileyecek”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( Kamu– Sen ) hükümet ve ana muhalefet parti başkanlarını, ülkenin geleceğini bilinmeyen veya öngörülemeyen kaotik bir ortama sokma olasılığını ortadan kaldırmaya dönük yeni bir seçim tarihi belirlemeye davet etti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan yazılı açıklamasında, belirlenen seçim tarihinin ülkenin tüm sektör ve kesimlerini olumsuz yönde etkileyeceğini iddia etti.

Atan, hükümet ve ana muhalefet partilerinin sorumluluk duygusu olmadan hareket ettiklerini savundu ve “Şöyle  ki  ülkenin  gelecek 2018 yılını  şekillendirerek  2018  bütçesinin  ortaya  konulacağı,  görüşülüp  tartışılacağı  ve  onaya  sunulacağı  aylar  içerisine  bir genel  seçim  tarihi  önermekte  ve  bu  önerilerinde  ısrar  etmektedirler”  dedi.

Belirlenecek  yeni seçim tarihinin 2018 yılı bütçe görüşmelerini sekteye  uğratmayacak  bir  tarih olması gerektiğini vurgulayan Atan, seçim tarihi olarak belirlenen 7 Ocak 2018 tarihinin, kuvvetle muhtemel önümüzdeki yıl için ortaya konacak bütçenin onaylanmaması sonucunu doğuracağını ileri sürdü.

Onaylanmayan  bir bütçenin önümüzdeki  yılın  ilk  ayından  itibaren  gerek  kamu  gerekse  özel  sektör  ve  diğer  alanlarda yaşanacak  kaos ve sıkıntıları  beraberinde getireceğini savunan Atan, “Kaldı  ki  tam  bir  öngörüsüzlük  ve  sorumsuzluk  örneği olarak  öngörülmüş olan 07  Ocak  2018 tarihi  halen Meclis ‘te ivediliği alınmış ve yoğun bir şekilde görüşülmekte olan tüm yasa  çalışmalarının durmasına, kamu’daki  etkinlik ve verimliliğe  yönelik  olarak  yürütülen veya uygulanan  tüm  tayin, terfi, münhal  ve  benzeri  çalışmaları vb. kesintiye  uğratacaktır” dedi.