“Mücadele küresel boyutta ve bilimsel veri tabanlı olmalı”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU – SEN) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri & Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal, yaptığı yazılı açıklamada, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının tümünü toplumsal bir sağlık sorunu ve ağır bir insan hakkı ihlali olarak tanımlamak gerektiğini belirtti. Öcal, tüm bu şiddet olaylarını normalleştirerek ve önemsizleştirerek tepkisiz kalınması veya gerektiği ölçüde duyarlılığın gösterilmemesininse, tam bir duyarsızlık ve sorumsuzluk örneği olduğunu ifade etti. Bu yönde yapılan her açıklamanın, görüşün ve önerinin, yapılması gerekli çalışmaların hızlanmasına, planlanan eylemlerinse bir an önce hayata geçirilmesine olumlu yönde katkı koyacağının altını çizen Öcal, tüm paydaşları görev ve sorumluluk üstlenmeye davet etti. “Mücadele küresel boyutta ve bilimsel veri tabanlı olmalı” Keziban Öcal, şiddetin küresel boyutta ele alınması gerekli bir insan hakkı ihlali olduğunu, bu konudaki mücadelenin de mutlak surette küresel boyutta ve bilimsel veri tabanlı olarak yürütülmesi gerektiğini ifade etti. KAMU – SEN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri & Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Öcal, “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi”, “Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi”, “Çocuk Hakları Sözleşmesi” vb. gibi uluslararası hukuki metinlerin ertelenmeden ve ivedi bir şekilde ülkede uygulanabilirliğinin imkânının bulunması ve kabulünün sağlanması gerektiğini de belirtti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin mutlak surette ve en kısa zamanda icraat yapabilen bir yapıya kavuşturulması gerektiğine de vurgu yapan Öcal, bu dairenin ülke dahili ve haricine yönelik hazırlanmış ve/veya hazırlanacak her tür plan, program, proje vb. eğitim çalışmalarını koordine etmesi yanında, her türlü istatistiki veri ve bilgiyi derlemeyi, muhafazayı ve bu veri ve bilgiler ışığında konu üzerindeki her türlü müdahaleyi mücadele boyutuna geçilmesi misyonunu üstleneceğini sözlerine ekledi.